Espai familiar

Des de la nostra escola considerem que en aquests primers anys de vida la relació més important dels infants és amb la família, però degut a les dificultats de conciliació de la vida laboral amb la vida familiar o altres realitats, molt sovint aquestes es veuen amb la necessitat d’escollir una escola bressol per a ajudar en la seva cura i educació.

Partint d’aquesta concepció intentem que l’escola bressol sigui una extensió de la vida familiar, dels seus espais i de les seves costums. Intentem acollir tant als infants com a les famílies de manera que es sentin com a casa, respectades i escoltades, perquè sense la seva presencia el nostre projecte educatiu no tindria raó de ser. 

Les famílies estan convidades a participar de manera activa en el dia a dia de   l’escola. El nostre objectiu és construir una realitat educativa per a tots i de tots, compartint valors, hàbits, normes de convivència, espais i diàlegs, intentant entre tots enriquir-nos d’aquestes relacions i fer de l’escola el millor lloc possible per aprendre, viure, ser i créixer. 

Les famílies poden participar de l’educació dels seus fills/es des de diversos espais: 

Activitats dins de la rutina diària (dia de mares i pares, dia de germans, dia dels avis)

Entrevistes personals amb l’educadora de referència

Reunions família – escola 

Tallers de pares i mares 

Contacte diari durant les entrades i les sortides

Sortida en família